[1]
E. Niebelski, „Szwermicki, Szwernicki czy może Szwirmicki? Przyczynek do biografii ksiedza-zesłańca, proboszcza w Irkucku w XIX wieku”, NP, t. 137, s. 113–122, cze. 2022.