[1]
W. Paszyński, „Ksiądz Benedykt Chmielowski - życie i dzieło Diogenesa Firlejowskiego”, NP, t. 124, s. 105–136, grudz. 2015.