[1]
W. W. Żurek, „Wizytacja kościoła parafialnego w Kosowie z 1844 roku”, NP, t. 124, s. 137–164, grudz. 2015.