[1]
R. Kawecki, „Piotr Mazur, Poczet chełmski obrządku łacińskiego”, NP, t. 123, s. 303–308, cze. 2015.