[1]
P. Matog, „Historia organów w najstarszych polskich klasztorach sióstr klarysek”, NP, t. 122, s. 33–66, grudz. 2014.