[1]
B. Warząchowska, „VI Powiatowa Konferencja Regionalna «Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku»”, NP, t. 122, s. 233–237, grudz. 2014.