[1]
N. Ursu, „ Trzynawowe świątynie dominikańskie na ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy w wiekach XVII- XIX”, NP, t. 104, s. 267–286, grudz. 2005.