[1]
J. Kopiec, „Dyplomacja papieska wobec sporu o tron Polski w latach 1704-1709”, NP, t. 138, s. 81–105, grudz. 2022.