[1]
J. Bańka, W. Bartel, J. Kopiec, i W. Urban, „Słowo wstępne”, NP, t. 50, s. 5–6, grudz. 1978.