[1]
B. Krasnowolski, „Dzieje budowy, architektura i symbolika kościołów św. Aleksandra i Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej”, NP, t. 98, s. 415–464, grudz. 2002.