[1]
A. Majdowski, „Uwagi o konserwacji zabytków architektury sakralnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia”, NP, t. 77, s. 227–248, cze. 1992.