[1]
J. Pilchowa i T. M. Trajdos, „Figury kamienne we wsi Lipnica Wielka na Górnej Orawie”, NP, t. 78, s. 243–290, grudz. 1992.