[1]
T. M. Trajdos, „Kaplica w Niedzicy. Początki kultu św. Rozalii na Zamagurzu Spiskim”, NP, t. 82, s. 359–371, grudz. 2023.