[1]
W. S. Ginter, „Myślę, że było inaczej... Redakcja «Naszej Przeszłości» w Krakowie: Listy do Redakcji”, NP, t. 92, s. 541–552, grudz. 1999.