Kardyś, Piotr. „«Krakowskie» Woluminy Z Dawnej Biblioteki bernardynów Na Karczówce Pod Kielcami”. Nasza Przeszłość, t. 134, grudzień 2020, s. 67-94, doi:10.52204/np.2020.134.67-94.