Kopiec, J. „Czy Dzieje Kościoła Utrwalają «Historię świętą»”. Nasza Przeszłość, t. 134, grudzień 2020, s. 257-68, doi:10.52204/np.2020.134.257-268.