Deszczyńska, M. „O Genezie więzi Katolicyzmu I świadomości Narodowej W społeczeństwie Polskim W Pierwszej połowie XIX W”. Nasza Przeszłość, t. 135, czerwiec 2021, s. 39-75, doi:10.52204/np.2021.135.39-75.