Urban, J., i U. Perkowska. „Droga Ks. Prof. Jana Fijałka Do Uniwersyteckiej Katedry”. Nasza Przeszłość, t. 135, czerwiec 2021, s. 115-48, doi:10.52204/np.2021.135.115-148.