Wiśniewski, K. „Czy można rozstrzygnąć przynależność Autora Kazań świętokrzyskich Do kręgu dominikanów bądź franciszkanów Na Podstawie przesłanek treściowych?”. Nasza Przeszłość, t. 136, grudzień 2021, s. 39-54, doi:10.52204/np.2021.136.39-54.