Maciaszek, Karolina. „Pobożność Polityka Motywowana - O działalności księcia Krakowskiego I Sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego Wobec klasztorów”. Nasza Przeszłość, t. 133, czerwiec 2020, s. 29-54, doi:10.52204/np.2020.133.29-54.