Kaleta, Przemysław. „Błogosławiony Bogumił W świetle «Vitae Sanctorum Quattor Fratrum Polonorum Eremitatrum Camaldunensium» Marcina Baroniusa”. Nasza Przeszłość, t. 133, czerwiec 2020, s. 55-80, doi:10.52204/np.2020.133.55-80.