Kośka, Małgorzata. „Źródła Do Kasaty klasztorów W 1864 Roku W Zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych”. Nasza Przeszłość, t. 133, maj 2021, s. 115-27, doi:10.52204/np.2020.133.115-127.