Sutowicz, Anna. „Domniemany Traktat Kaspra Drużbickiego SJ «Nauka O Przygotowaniu Się Do świątobliwej śmierci» W Zbiorach Cysterek Trzebnickich”. Nasza Przeszłość, t. 133, czerwiec 2020, s. 147-78, doi:10.52204/np.2020.133.147-178.