Konieczna, M. „ Szczepana W Krakowie W XIX I Na początku XX W”. Nasza Przeszłość, t. 137, czerwiec 2022, s. 123-44, doi:10.52204/np.2022.137.123-144.