Lenczewski, O. „Korespondencja między Kustodią Ziemi Świętej a władzami Rzeczypospolitej W Latach 1671-1699”. Nasza Przeszłość, t. 137, czerwiec 2022, s. 69-92, doi:10.52204/np.2022.137.69-92.