Wojciechowski, Leszek Stanisław. „Drzewo Jessego I treści Pasyjne W Nastawie ołtarza Krzyża Świętego W kościele podominikańskim W Klimontowie”. Nasza Przeszłość, t. 137, czerwiec 2022, s. 145-76, doi:10.52204/np.2022.137.145-176.