Ziaja, J. „Żeńskie Rzymskokatolickie Zgromadzenia Zakonne W Świebodzicach. Szare Siostry Z Marienstrasse 11 (1866-1945)”. Nasza Przeszłość, t. 136, grudzień 2021, s. 127-44, doi:10.52204/np.2021.136.127-144.