Walkusz, J. „Opowieść O Wybitnych Ludziach, niezwykłych książkach I Ciekawych Czasach”. Nasza Przeszłość, t. 136, grudzień 2021, s. 219-24, doi:10.52204/np.2021.136.219-224.