Marecki, J. „Milatyn Nowy 1906-1946. Archidiecezja Lwowska – Dekanat Gliniany. Edycja źródła”. Nasza Przeszłość, t. 136, grudzień 2021, s. 225-47, doi:10.52204/np.2021.136.225-247.