Wiśniewski, K. „Obecność wątku Maryjnego W Kazaniach świętokrzyskich”. Nasza Przeszłość, t. 137, czerwiec 2022, s. 5-26, doi:10.52204/np.2022.137.5-26.