Baran OFMCap, Andrzej. „Uwarunkowania duchowości Zgromadzeń Zakonnych życia Ukrytego W Królestwie Polskim W XIX Wieku”. 2019. Nasza Przeszłość, t. 131, styczeń 2022, s. 5-41, doi:10.52204/np.2019.131.5-41.