Baran OFMCap, Andrzej. „Oddziaływanie kapucynów Warszawskich Na Kobiety W Dobie międzypowstaniowej (1831-1864)”. Nasza Przeszłość, t. 131, czerwiec 2019, s. 43-72, doi:10.52204/np.2019.131.43-72.