Ficoń, Magdalena, i Dariusz Martynowicz. „«Ta nędza leżała Nam Na sercu». Apostolska Misja Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Od Cierpiących, Jako Odpowiedź Na Problemy społeczne przełomu XIX I XX Wieku Królestwa Polskiego W kontekście Historii dobroczynności”. Nasza Przeszłość, t. 131, czerwiec 2019, s. 151-68, doi:10.52204/np.2019.131.151-168.