Dębowska CSFA, Krystyna. „Warszawski Zakład Dobroczynny «Przytulisko» Miejscem Powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Od Cierpiących”. Nasza Przeszłość, t. 131, czerwiec 2019, s. 169-91, doi:10.52204/np.2019.131.169-191.