Klakus, M. „Włodzimierz Cieński, Od Lwowa Do Teheranu. Wspomnienia Duszpasterskie 1939–1942, wybór I Opracowanie Jacek Żurek, Fundacja Centrum Badań Nad Historią Kościoła Im. Ks. Prof. Wincentego Myszora – Collegium Verum, Katowice–Warszawa 2021, Ss. 566”. Nasza Przeszłość, t. 137, czerwiec 2022, s. 197-04, doi:10.52204/np.2022.137.197-204.