Białkowski, M. „Polscy Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp Do Badań Nad Episkopatem Kościoła Katolickiego W PRL W Latach sześćdziesiątych XX Wieku”. Nasza Przeszłość, t. 132, grudzień 2019, s. 269-15, doi:10.52204/np.2019.132.269-315.