Pidłypczak-Majerowicz, M. „ 250”. Nasza Przeszłość, t. 137, czerwiec 2022, s. 205-8, doi:10.52204/np.2022.137.205-208.