Białkowski, M. „Odnowa Posoborowa W Kościele Katolickim W Polsce W Latach 1978-1989. Zarys Wybranych problemów”. Nasza Przeszłość, t. 130, grudzień 2018, s. 263-2, doi:10.52204/np.2018.130.263-323.