Kosman, M. „(t. I) Chrystianizacja Europy. Kościół Na przełomie I I II tysiąclecia, Red. J. Dobosz, J. Strzelczyk; (t. II) Chrystianizacja «Młodszej Europy», Red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla; (t. III) Chrzest Mieszka I I Chrystianizacja Państwa Piastów, Red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk”. Nasza Przeszłość, t. 130, grudzień 2018, s. 333-8, doi:10.52204/np.2018.130.333-338.