Trajdos, Tadeusz. „Biskupstwo Katolickie W Kijowie I Dominikanie Kijowscy XIV-XV W”. Nasza Przeszłość, t. 137, czerwiec 2022, s. 27-68, doi:10.52204/np.2022.137.27-68.