Jasińska, Dorota. „Kaplica św. Małgorzaty W Krakowie- Stan Badań”. Nasza Przeszłość, t. 128, grudzień 2017, s. 155-8, doi:10.52204/np.2017.128.155-185.