Białkowski, M. „Początki Odnowy Posoborowej W Kosciele Katolickim W Polsce (do 1972). Zarys Wybranych problemów”. Nasza Przeszłość, t. 128, grudzień 2017, s. 229-72, doi:10.52204/np.2017.128.229-272.