Krajniak, Radosław. „Kilka uzupełnień I Sprostowań Do książki Tomasza Pietrasa O Przedstawicielach Rodziny Oporowskich Herbu Sulima: Recenzja: T. Pietras, Oporowscy Herbu Sulima. Kariera Rodziny możnowładczej W późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014”. Nasza Przeszłość, t. 128, grudzień 2017, s. 273-80, doi:10.52204/np.2017.128.273-280.