Kosman, M. „Marek Inglot SJ, Jak Jezuici przeżyli represję. Społeczeństwo Jezusa W Imperium Rosyjskim (1773-1814)”. Nasza Przeszłość, t. 128, grudzień 2017, s. 285-90, doi:10.52204/np.2017.128.285-290.