Godek, A. E., i P. Matoga. „Historia organów W Krakowskim kościele Pw. św. Tomasza W Latach 1621-2017”. Nasza Przeszłość, t. 129, czerwiec 2018, s. 293-16, doi:10.52204/np.2018.129.293-316.