Kosman, M. „R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe W Diecezji płockiej 1556-1773, Studium Koegzystencji W Dobie Recepcji Reformy Trydenckiej”. Nasza Przeszłość, t. 129, czerwiec 2018, s. 447-52, doi:10.52204/np.2018.129.447-452.