Białkowski, M. „Odnowa Posoborowa W Kościele Katolickim W Polsce W Latach 1972-1978. Zarys Wybranych problemów”. Nasza Przeszłość, t. 129, czerwiec 2018, s. 387-46, doi:10.52204/np.2018.129.387-446.