Cieślak, S. „Spotkanie księży profesorów I wykładowców Historii Kościoła, Nowe Opole K. Siedlec, 5-6 IV 2018”. Nasza Przeszłość, t. 129, czerwiec 2018, s. 453-61, doi:10.52204/np.2018.129.453-461.