Trajdos, Tadeusz M. „Kanonicy Regularni Od Pokuty W Miednikach W Ostatnim Stuleciu Rzeczypospolitej (1695-1795)”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 21-52, doi:10.52204/np.2017.127.21-52.