Staniszewska, Maria Kazimiera. „Lustracja Trzynastu Miast Z 1773 R. Jako Przyczynek Do Badań Nad Sytuacją Religijną Dawngo Spisza”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 53-80, doi:10.52204/np.2017.127.53-80.